ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԴԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ​

Նոյեմբերի 20-ին Բրիտանական Խորհրդի հրավերով «Ստեղծագործ

Եվրոպա Հայաստան» գրասենյակի ղեկավար Սեդա Գրիգորյանը  մասնակ-

ցեց Թբիլիսիում կայացած «Ստեղծագործ Կայծ» ծրագրի շրջանակներում

անցկացվող «Մշակույթի դերը տնտեսության մեջ» խորագրով քննարկմանը։ 

Հիմնվելով UNECO-ի, World Bank-ի և Travel and Tourism-ի ուսումնասիրություն

ների վրա՝ ներկայացվեց խնդրի շուրջ իրադրությունը Հայաստանում։

 

Համաձայն հավաքագրված տվյալների՝ Մշակույթին տրամադրվում է ՀՀ Պետական բյուջեի

2%-ից պակաս գումար, ինչի դիմաց մշակույթի ոլորտն ապահովում է ՀՆԱ-ի մոտ 3,3%-ը։

 

Ամբողջական ուսումնասիրությանը կարող եք ծանոթանալ

այստեղ: