Մշակույթ ենթածրագիր

«Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագիրը Եվրոպական Հանձնաժողովի

շրջանակային ծրագրերից է, որն ուղղված է մշակութային և

տեսալսողական ոլորտներին աջակցմանը։

2014-2020 թթ. ընկած ժամանակահատվածում ծրագիրը

նախատեսում է 1, 46 մլրդ եվրոյի չափով ֆինանսական
աջակցություն տրամադրել մշակութային և ստեղծարար

ոլորտներին, մասնավորապես,       ճարտարապետական,

արխիվային,         գրադարանային և թանգարանային,

գեղարվեստական արհեստների,        նյութական և ոչ

նյութական մշակութային ժառանգության,   դիզայնի,

փառատոների,     երաժշտության,      գրականության,

կատարողական արվեստի, հրատարակչության, ռադիոյի, տեսողական արվեստի և այլ ոլորտների ամրապնդման և աջակցության համար:


«Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագիրը բաղկացած է երկու խոշոր ենթածրագրերից` Մշակույթ և Մեդիա:
2018թ․-ից Հայաստանը պաշտոնապես միացել է «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրի Մշակույթ
ենթածրագրին։

Մշակույթ ենթածրագրի գերակայություններն են՝

 • մշակութային և ստեղծարար ոլորտի մասնագետներին հմտություններով և գիտելիքներով

ապահովող գործողություններ, որոնք նպաստում են ոլորտի ամրապնդմանը, մասնավորապես, թվային

տեխնոլոգիաների ինտեգրման խրախուսումը, լսարանի զարգացման, բիզնես և կառավարման նոր

մոդելների  մշակման համար նորարարական մոտեցումների կիրառումը,

 •  մշակութային և ստեղծարար ոլորտի մասնագետներին միջազգային համագործակցության, ինչպես նաև նրանց կարիերան և գործունեությունը միջազգայնացնելուն ուղղված գործողություններ՝ Միության ներսում և դրանից դուրս, հնարավորության դեպքում, երկարաժամկետ ռազմավարությունների հիման վրա,

 •  եվրոպական մշակութային և ստեղծարար կազմակերպությունների, միջազգային ցանցերի ամրապնդմանն ուղղված գործողություններ` մասնագիտական հնարավորություններն ավելի մատչելի դարձնելու նպատակով,

 •  միջազգային զբոսաշրջության, միջոցառումների, ցուցահանդեսների և փառատոների աջակցություն,

 •  եվրոպական գրականության շրջանառության աջակցությունը՝ ապահովելով դրա առավելագույն հնարավոր հասանելիությունը,

 • լսարանի ընդլայնման և զարգացման աջակցություն՝ որպես եվրոպական մշակութային և ստեղծարար աշխատանքների, ինչպես նաև նյութական և ոչ նյութական մշակութային ժառանգության նկատմամբ հետաքրքրության խթանման և հասանելիության մակարդակի բարձացման միջոց:

«Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրի Մշակույթ ենթածրագիրն աջակցում է՝

 • միջազգային համագործակցության ծրագրերին, որոնք միավորում են տարբեր երկրների մշակութային և

ստեղծարար կազմակերպություններին՝ ոլորտային կամ միջոլորտային գործունեություն իրականացնելու նպատակով,

 • տարբեր երկրների մշակութային և ստեղծարար կազմակերպությունների եվրոպական ցանցերի գործունեությանը,

 • գրականության թարգմանությանը և դրա հետագա հանրահռչակմանը,

 • եվրոպական ուղղվածություն ունեցող կազմակերպությունների գործունեությանը, որոնք նպաստում են ծագող տաղանդների զարգացմանը, խրախուսում մշակութային և ստեղծարար ոլորտի ներկայացուցիչների միջազգային շարժունակությունը և մշակութային աշխատանքների շրջանառությունը, մշակութային և ստեղծարար ոլորտներում լայն ազդեցության ներուժ ունեն,

 • մասնագիտական կարողությունների զարգացմանը՝ վերապատրաստումների միջոցով,

 • հատուկ գործողություններին, որոնք ուղղված են եվրոպական մշակույթների հարստությունն ու բազմազանությունը առավել տեսանելի դարձնելուն, խթանում են միջմշակութային երկխոսությունը և փոխըմբռնումը,

 • կայուն և ներառական տնտեսական աճի ապահովմանն ուղղված Եվրոպական նպատակների իրագործմանը,

 • մշակութային և ստեղծարար ոլորտներին՝ թվային տեխնոլոգիաների ադապտացման,

 • նոր միջազգային հնարավորությունների, շուկաների և լսարանների ձեռքբերմանը։

Ենթածրագրի շրջանակներում իրականացվում են հետևյալ դրամաշնորհային մրցույթները՝

1 - Աջակցություն Եվրոպական համագործակցության նախագծերին (CALL EACEA/34/2018)

2 - Աջակցություն Գրական թարգմանությունների նախագծերին (CALL EACEA/13/2018)

Ենթածրագրի պաշտոնական էջը՝ https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node/139_en