top of page
Faded Shapes

Tue, 12 Dec

|

Armenian National Library

Creative Europe Information Day 2023

Registration is closed
See other events
Creative Europe Information Day 2023
Creative Europe Information Day 2023

Time & Location

12 Dec 2023, 11:00 – 15:00

Armenian National Library , 72 Տերյան փողոց, Երևան 0009, Հայաստան

About the event

Dear colleagues,

 

Creative Europe Desk Armenia is happy to invite you to join the "Creative Europe Information Day 2023", that will take place on December 12, at 11:00 at the National Library of Armenia (address: 72 Teryan Str., Yerevan)։

 

The aim on the event is to present the calls available for the Armenian organizations, cultural professionals with the frame of the Culture Strand of the Creative Europe Programme.

 

Creative Europe invests in actions that reinforce cultural diversity and respond to the needs and challenges of the cultural and creative sectors.

 

The speakers will present the calls, eligibility, application procedure and other relevant information for the following call:

  • Culture Moves Europe: Call for Individual Mobility
  • Pan-European Cultural Entities
  • Culture Moves Europe: Call for Residency Hosts
  • European Networks of Cultural and Creative Organisations
  • European Cooperation Projects

Միջոցառման խոսնակները կներկայացնեն առկա ծրագրերը, մասնակցության պայմանները, ծրագրի առաջնահերթությունները և այլ մանրամասներ:

 

Տեղեկատվական օրվա ընթացքում կներկայացվեն հետևյալ ծրագրերի մանրամասները՝

  • Եվրոպական համագործակցության նախագծեր,
  • Culture Moves Europe. շարժունության դրամաշնորհներ արվեստագետների և մշակույթի ոլորտի մասնագետների համար,
  • Culture Moves Europe. Ռեզիդենսներ,
  • Մշակութային և ստեղծագործական կազմակերպությունների եվրոպական ցանցեր
  • Ստեղծագործ Եվրոպա 2024 հայտեր՝ ուղղված նորահայտ արվեստագետների առաջխաղացմանն ու մասնագիտական զարգացման եվրոպական հարթակներին և համաեվրոպական մշակութային կազմակերպություններին:

The participants need to register HERE.

Share this event

bottom of page