top of page
Saxophone

ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Եվրոպական մակարդակում գեղարվեստական և մշակութային համագործակցությունը խթանող և ընդլայնող նախաձեռնություններ

Ստեղծագործ Եվրոպա

«Ստեղծագործ Եվրոպա»-ն Եվրոպական միության ծրագրերից է, որն ուղղված է ստեղծագործական, մշակութային և տեսալսողական ոլորտների աջակցությանը:

Ենթածրագրեր

bottom of page