top of page
Faded Shapes

Միջոլորտային ենթածրագիր

Հայաստանը մասամբ է միացել Ստեղծագործ Եվրոպա ծրագրի Միջոլորտային ենթածրագրին:


Միջոլորտային ենթածրագրի նպատակն է ամրապնդել համագործակցությունը տարբեր մշակութային և
ստեղծագործական ոլորտների միջև՝ գտնելու իրենց առջև ծառացած ընդհանուր մարտահրավերները և գտնելու նորարարական լուծումներ:

 

Ենթածրագրի հիմնական առաջնահերթություններն են՝

  • աջակցել միջսեկտորային անդրազգային քաղաքականության համագործակցությանը` նպաստելով ծրագրի տեսանելիության բարձրացմանը և գրանցած արդյունքների փոխանցմանը,

  • խրախուսել բովանդակության ստեղծման, հասանելիության ապահովման և տարածման նորարարական մոտեցումները մշակութային, ստեղծագործական և այլ ոլորտներում,

  • օժանդակել լրատվական միջոցներին՝ հաղթահարելու կառուցվածքային և տեխնոլոգիական փոփոխությունները,

  • աջակցել Ստեղծագործ Եվրոպա ծրագրի գրասենյակների ստեղծմանը և գործունեությանը:

bottom of page