top of page
Faded Shapes

Ֆինանսավորման ծրագրեր

«Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրի «Մշակույթ» ենթածրագիրն աջակցում է մշակութային և ստեղծագործական ոլորտների լայն շրջանակի, ներառյալ ճարտարապետությունը, մշակութային ժառանգությունը, դիզայնը, գրականությունը և հրատարակչությունը, երաժշտությունը, կատարողական արվեստը:

 

«Մշակույթ» ենթածրագիրը խրախուսում է համագործակցությունն ու փոխանակումները մշակութային կազմակերպությունների և արվեստագետների միջև Եվրոպայի և նրա սահմաններից դուրս:

«Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրի «Մշակույթ» ենթածրագիրն աջակցում է մշակութային և ստեղծագործական ոլորտների լայն շրջանակի, ներառյալ ճարտարապետությունը, մշակութային ժառանգությունը, դիզայնը, գրականությունը և հրատարակչությունը, երաժշտությունը, կատարողական արվեստը:

 

«Մշակույթ» ենթածրագիրը խրախուսում է համագործակցությունն ու փոխանակումները մշակութային կազմակերպությունների և արվեստագետների միջև Եվրոպայի և նրա սահմաններից դուրս:

Եվրոպական համագործակցության նախագծերի միջոցով ծրագիրը նպատակ ունի բարելավել եվրոպական
մշակութային և ստեղծագործական աշխատանքների հասանելիությունը...

Ստեղծագործ Եվրոպա ծրագիրն աջակցում է եվրոպական գրական ստեղծագործությունների թարգմանության և
առաջխաղացման նախաձեռնություններին: Նպատակն է ընդլայնել եվրոպական գրական ստեղծագործությունների
անդրազգային շրջանառությունը և բազմազանությունը...

Ծրագիրը ֆինանսական աջակցություն է տրամադրում եվրոպական հարթակներին, որոնք խթանում են ստեղծագործողների և արվեստագետների շարժունակությանը և տեսանելիության
բարձրացմանը...

Culture Moves Europe ծրագիրը տրամադրում է շարժունակության դրամաշնորհներ արվեստագետների և
մշակույթի ոլորտի մասնագետների համար՝ Ստեղծագործ Եվրոպայի բոլոր 40 երկրներում: Այն ընդգրկում է
ճարտարապետության, մշակութային ժառանգության...

Եվրոպական միությունը համաֆինանսավորում է մշակույթի և ստեղծագործական կազմակերպությունների 37
համաեվրոպական ցանցեր՝ «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրի շրջանակներում (2021-2027 թթ.): Այս ցանցերն
աջակցում են մշակութային կազմակերպություններին...

«Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրի այս նոր գործողությունը նպատակ ունի աջակցել մշակութային այնպիսի միավորներին, ինչպիսիք են նվագախմբերը, որոնք ունեն մեծ աշխարհագրական ընդգրկում և որոնց նպատակն է
երիտասարդ,տաղանդավոր արվեստագետների համար ստեղծել ուսուցման, մասնագիտական վերապատրաստման...

bottom of page