top of page
Faded Shapes
About

Եվրոպական հարթակներ

Ծրագիրը ֆինանսական աջակցություն է տրամադրում եվրոպական հարթակներին, որոնք.

  • խթանում են ստեղծագործողների և արվեստագետների շարժունակությանը և տեսանելիության

  • բարձրացմանը, մասնավորապես նրանց, ովքեր միջազգային ճանաչում չունեն,

  • խթանում են մշակութային և գեղարվեստական նախաձեռնությունների տարածմանը ողջ Եվրոպայում՝

  • միջազգային շրջագայությունների, միջոցառումների, ցուցահանդեսների, փառատոների և այլնի միջոցով,

  • նպաստում են լսարանի զարգացմանը և ապահովում են Եվրոպայի արժեքների և տարբեր մշակույթներիտեսանելիության բարձրացումը:


Ֆինանսավորման նախապայմանները

Դիմել կարող են մշակութային և ստեղծագործական ոլորտներում գործող ակտիվ կազմակերպությունները։


Անհատները չեն կարող դիմել ֆինանսավորման:


«Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրի «Մշակույթ» ենթածրագրի շրջանակներում եվրոպական հարթակների մասին կարող եք ծանոթանալ այստեղ


Հայտադիմումի և ընդհանուր գործընթացի վերաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկատվություն հասանելի կլինի յուրաքանչյուր կանչի ժամանակ Եվրոպական կրթության և մշակույթի գործադիր գործակալության կայքում, ինչպես նաև հայտադիմումների բաժնում, և Ստեղծագործ Եվրոպա Հայաստանյան գրասենյակի էջում:

Financing
bottom of page