ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾ ԵՎՐՈՊԱ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ​

«Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագիրը Եվրոպական Հանձնաժողովի շրջանակային

ծրագրերից է, որն ուղղված է մշակութային և տեսալսողական ոլորտներին

աջակցմանը։ 2014-2020 թթ. ընկած ժամանակահատվածում ծրագիրը

նախատեսում է 1, 46 մլրդ եվրոյի չափով ֆինանսական աջակցություն

տրամադրել մշակութային և ստեղծարար ոլորտներին, մասնավորապես,
ճարտարապետական, արխիվային, գրադարանային և թանգարանային,

գեղարվեստական արհեստների, շոշափելի և ոչ նյութական մշակութային

ժառանգության, դիզայնի, փառատոների, երաժշտության, գրականության,

կատարողական արվեստի, հրատարակչության, ռադիո, տեսողական արվեստի և այլ
ոլորտների ամրապնդման և աջակցման համար:


«Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագիրը բաղկացած է երկու խոշոր ենթածրագրերից` Մշակույթ և Մեդիա:


2018թ․-ից Հայաստանը պաշտոնապես միացել է «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրի Մշակույթ ենթածրագրին։

 

Ստեղծագործ Եվրոպա ծրագիրն աջակցում է


- անդրազգային համագործակցության ծրագրերին, որոնք միավորում են տարբեր երկրների մշակութային և
ստեղծագործական կազմակերպություններ՝ ոլորտային կամ միջոլորտային գործունեություն
իրականացնելու նպատակով,


- տարբեր երկրների մշակութային և ստեղծագործական կազմակերպությունների եվրոպական ցանցերի
գործունեությանը,


- գրականության թարգմանությանը և դրա հետագա առաջխաղացմանը,


- եվրոպական ուղղվածություն ունեցող կազմակերպությունների գործունեությանը, որոնք նպաստում են
ծագող տաղանդների զարգացմանը, խրախուսում մշակութային և ստեղծագործական ոլորտի
ներկայացուցիչների անդրսահմանային շարժունակությունը և մշակութային աշխատանքների
շրջանառությունը, մշակութային և ստեղծագործական ոլորտներում լայն ազդեցության ներուժ ունեն,


- մասնագիտական կարողությունների զարգացմանը վերապատրաստումների միջոցով,


- հատուկ գործողություններին, որոնք ուղղված են եվրոպական մշակույթների հարստությունն ու
բազմազանությունը առավել տեսանելի դարձնելուն, խթանում են միջմշակութային երկխոսությունը և
փոխըմբռնումը,


- կայուն և ներառական տնտեսական աճի ապահովմանն ուղղված Եվրոպական նպատակների իրագործմանը,


- Մշակութային և ստեղծարար ոլորտներին ադապտացվել թվային տեխնոլոգիաններին և գլոբալիզացիային,


- նոր միջազգային հնարավորությունների, շուկաների և լսարանների ձեռքբերմանը։

 

Ով կարող է դիմել Ստեղծագործ Եվրոպա ծրագրին

- կատարողական արվեստի խումբ, որը պատրաստ է շրջագայել ամբողջ Եվրոպայով


- մշակութային ցանց, որը միավորում է տարբեր երկրներից մասնագետներ


- հրատարակչություն, որը ցանկանում է թարգմանել գրական ստեղծագործություններ


- մշակութային օպերատոր, որը փնտրում է նոր միջազգային հնարավորություններ, շուկաներ և
լսարաններ

 

 

 

creative-europe_en.gif