top of page
Faded Shapes
About

ԾՐԱԳԻՐ ⤵

Եվրոպական հարթակներ

Եվրոպական միությունը համաֆինանսավորում է մշակույթի և ստեղծագործական կազմակերպությունների 37 համաեվրոպական ցանցեր՝ «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրի շրջանակներում (2021-2027 թթ.): Այս ցանցերն աջակցում են մշակութային կազմակերպություններին և մասնագետներին, ովքեր նպաստում են եվրոպական մշակութային և ստեղծագործական ոլորտների մրցունակության և բազմազանության ամրապնդմանը:


Եվրոպական մշակութային ցանցերը կարևոր գործիքներ են, որոնց աշխատանքներն ուղղված են «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրի 2021-2027 թվականների նպատակներին հասնելուն:


Ստեղծագործ Եվրոպա ցանցերը տարբեր չափերի կազմակերպություններ են, որոնք ներկայացնում են հազարավոր անդամների՝ անհատներից մինչև մշակութային և ստեղծագործական ոլորտներում աշխատող ազգային և տարածաշրջանային կազմակերպություններ: Եվրոպական հանձնաժողովն ականջալուր է այս ցանցերին՝ ԵՄ մշակութային քաղաքականության նախագծման և իրականացման գործընթացներում:


Ցանցերի աշխատանքների օգնությամբ Ստեղծագործ Եվրոպա ծրագիրը նպատակ ունի ամրապնդել մշակութային և ստեղծագործական ոլորտները՝ առաջարկելով վերապատրաստման և զարգացման հնարավորություններ: Այն հարթակ է տրամադրում գաղափարների փոխանակման, ինչպես նաև նախագծերի ու լավագույն փորձի մասին տեղեկատվություն տարածելու համար:


«Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրի շրջանակներում համաֆինանսավորվող 37 եվրոպական ցանցերի ցանկը, որոնք խմբավորված են ըստ ոլորտների, հասանելի է այստեղ:

Financing
bottom of page