top of page
Faded Shapes

Եվրոպական համագործակցության նախագծեր

«Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագիրն աջակցում է անդրազգային համագործակցության նախագծերին, որոնցում ներգրավված են ծրագրին մասնակցող տարբեր երկրների մշակութային և ստեղծագործական ոլորտների կազմակերպություններ: Ծրագիրն ընդգրկում է ԵՄ-ն և այլ երկրներ՝ ԵՄ սահմաններից դրանից դուրս:


Եվրոպական համագործակցության նախագծերի միջոցով ծրագիրը նպատակ ունի բարելավել եվրոպական
մշակութային և ստեղծագործական աշխատանքների հասանելիությունը և խթանել նորարարությունն ու
ստեղծարարությունը:


Միջսահմանային համագործակցության աջակցություն


Այստեղ առկա են ֆինանսավորման երեք հիմանական տեսակներ՝

  • փոքրածավալ համագործակցության ծրագրեր (առնվազն 3 գործընկեր 3 տարբեր մասնակից երկներից),

  • միջին մասշտաբի համագործակցության ծրագրեր (առնվազն 5 գործընկեր 5 տարբեր մասնակից երկրներից),

  • լայնածավալ համագործակցության ծրագրեր (առնվազն 10 գործընկեր 10 տարբեր մասնակից երկրներից):


Նախագծերում կարող են ընդգրկվել մեկ կամ մի քանի մշակութային և ստեղծագործական ոլորտներ, նախագծերը կարող են լինել միջդիսցիպլինար:


Նախագծերի տևողությունը
Բոլոր նախագծերի առավելագույն տևողությունն է 48 ամիս:


Ֆինանսավորման նախապայմանները
Դիմել կարող են մշակութային և ստեղծագործական ոլորտներում գործող կազմակերպությունները։ Անհատները չեն կարող դիմել ֆինանսավորման:


«Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրի «Մշակույթ» ենթածրագրի շրջանակներում եվրոպական համագործակցության
նախագծերի մասին կարող եք ծանոթանալ այստեղ


Հայտադիմումի և ընդհանուր գործընթացի վերաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկատվություն հասանելի կլինի յուրաքանչյուր կանչի ժամանակ Եվրոպական կրթության և մշակույթի գործադիր գործակալության կայքում, ինչպես նաև հայտադիմումների բաժնում, և Ստեղծագործ Եվրոպա Հայաստանյան գրասենյակի էջում:

About
Goals
Financing
bottom of page