top of page
Faded Shapes

Ստեղծագործ Եվրոպա

«Ստեղծագործ Եվրոպա»-ն Եվրոպական միության ծրագրերից է, որն ուղղված է ստեղծագործական, մշակութային և տեսալսողական ոլորտների աջակցությանը: Ստեղծագործ Եվրոպա 2021-2027 ծրագրի բյուջեն 2,44 միլիարդ եվրո է և կառավարվում է Եվրոպական Հանձնաժողովի կողմից Կրթության և մշակույթի գործադիր գործակալության միջոցով:

«Ստեղծագործ Եվրոպա»-ն ֆինանսավորում է տարատեսակ ծրագրեր, որոնք աջակցում են մշակութային
բազմազանությանը և արձագանքում մշակութային, ինչպես նաև ստեղծագործական ոլորտների կարիքներին ու մարտահրավերներին:

Ծրագրի հիմնական նպատակներն են՝

  • պաշտպանել, զարգացնել և խթանել եվրոպական մշակութային և լեզվական բազմազանությունն ու

ժառանգությունը,

  • բարձրացնել մշակութային և ստեղծագործական ոլորտների, մասնավորապես տեսալսողական հատվածի մրցունակությունը և տնտեսական ներուժը:

Ծրագրում ներդրված բոլոր նորույթները նպաստելու են վերոգրյալ ոլորտների վերականգնմանը և հետագա
զարգացմանը՝ դրանք դարձնելով ավելի ներառական, թվային և էկոլոգիապես ավելի կայուն:


Ստեղծագործ Եվրոպա ծրագիրը բաղկացած է երեք ենթածրագրերից՝
 

ՄՇԱԿՈՒՅԹ ենթածրագիր. եվրոպական մակարդակում գեղարվեստական և մշակութային համագործակցությունը խթանող և ընդլայնող նախաձեռնություններ:


ՄԵԴԻԱ ենթածրագիր. գործողություններ և ծրագրեր, որոնք խրախուսում են եվրոպական մակարդակում
տեսալսողական հատվածի մրցունակությունը, նորարարությունը և կայունությունը:


ՄԻՋՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ենթածրագիր. նախաձեռնություններ և ծրագրեր, որոնք խթանում են տարատեսակ նորարարական գործողություններ և համագործակցությունը տեսալսողական և մշակութային ոլորտներում:

 

Ովքե՞ն կարող են դիմել և մասնակցել: 

«Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագիրը բաց է ԵՄ անդամ երկրների, ինչպես նաև ԵՄ անդամ չհանդիսացող երկրների մշակութային և ստեղծագործական կազմակերպությունների համար: Ելնելով որոշակի պայմաններից՝ ծրագրին կարող են մասնակցել նաև Եվրոպական տնտեսական տարածքի (ԵՏԱ) երկրները, թեկնածու երկրները և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության երկրները: Իրավասու երկրների մասին տեղեկությունը հասանելի է այստեղ:

Դիմումների գործընթացի և ծրագրային կանչերի մասին համապարփակ մանրամասներ հասանելի են Funding & Tender Opportunities Portal-ում (Ֆինանսավորման և մրցութային հնարավորությունների պորտալ) (FTOP): Ի լրումն, անհատները և կազմակերպությունները կարող են աջակցություն ստանալ Ստեղծագործ Եվրոպա գրասենյակներից (Creative Europe Desks):

Progams
Goals
About program
bottom of page