top of page
Faded Shapes

Մեդիա ենթածրագիր

Հայաստանը դեռևս չի միացել «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրի ՄԵԴԻԱ ենթածրագրին:


Ստեղծագործ Եվրոպա ծրագրի ՄԵԴԻԱ ենթածրագիրն աջակցում է եվրոպական կինոյի և տեսալսողական
արդյունաբերությանը զարգացնելու և տարածելու եվրոպական ստեղծագործությունները՝ հաշվի առնելով այսօրվա թվային միջավայրը: Ի լրումն ծրագիրը՝

  • խրախուսում է համագործակցությունը աուդիովիզուալ արդյունաբերության արժեքային շղթայում և ԵՄ

մակարդակում` եվրոպական բովանդակության գլոբալ մասշտաբների ընդլայնման նպատակով, 

  • դաստիարակում է աշխարհի տարբեր անկյուններից միացած տաղանդներին և նպաստում է գիտելիքի

փոխանակմանը,

  • աջակցում է շուկայի պահանջներին և միտումներին՝ բավարարելու նորարար լուծումներին,

  • ներգրավում է տարբեր տարիքային հանդիսատեսի, մասնավորապես երիտասարդ սերունդներին:

Մանրամասների և հավելյալ տեղեկության համար խնդրում ենք այցելել այստեղ:

bottom of page