top of page
Faded Shapes

i-Portunus երաժիշտների և մշակութային ժառանգության մասնագետների համար

Updated: Jan 21, 2022


Հայտադիմումների ընդունման սկիզբ՝

15 փետրվարի, 2021թ.


Հայտադիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝ 15 ապրիլի, 2021թ.Առցանց հայտադիմումը լրացրեք այս հղումով՝


i-Portunus-ը ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերում արվեստագետներին և մշակութային գործիչներին՝ հոգալու «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրի մասնակից երկրներում միջազգային նախագծեր իրականացնելու համար անհրաժեշտ ճամփորդության և կեցության ծախսերը կամ վիրտուալ մասնակցության ծախսերը:


Ու՞մ համար է

Այս հայտամրցույթը նախատեսված է երաժշտության և մշակութային ժառանգության ոլորտնում ակտիվ գործունեություն ծավալող, ցանկացած մակարդակի կրթական որակավորում և փորձ ունեցող 18 տարեկանից բարձր արվեստագետների և մշակութային գործիչների (առանձին անհատների կամ առավելագույնը 5 անձից բաղկացած խմբերի) համար, որոնք օրինական կերպով բնակվում են «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրի մասնակից երկրներից մեկում:


Կանչերի ուղեցույցին ծանոթացեք հետևյալ հղումներով․

Ճամփորդության հիմնական նպատակի նախընտրելի տարբերակներ են.


Միջազգային համագործակցություն. օրինակ` որևէ միջազգային նախագծի շրջանակներում:

Արտադրությանն ուղղված աշխատարաններ. օրինակ՝ տեղում հետազոտության իրականացում և նոր նախագծերի մշակում:

Մասնագիտական զարգացում. օրինակ՝ մասնագիտական հանդիպումների, ցուցահանդեսների, սեմինարների, վարպետության դասերի և ֆորմալ կրթության ձևաչափից դուրս, օրինակ՝ ստեղծարար հաբերի դասընթացների մասնակցություն։


Ժամանակացույց

Հայտադիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝ 15 ապրիլի, 2021թ.

Արդյունքների մասին տեղեկացում՝ 16 մայիսի 2021 թ.

Մեկնման ամենավաղ ամսաթիվ՝ 16 հուլիսի 2021 թ.

Վերադարձի ամենաուշ ամսաթիվ՝ 30 նոյեմբերի 2021 թ.


Ճամփորդության տևողությունը պետք է կազմի 7-ից 60 օր, մեկնումը պետք է լինի 2021 թվականի հունիսի 16-ից նոյեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում:

- Ճամփորդությունը պետք է կատարվի մեկ նախագծի իրականացման նպատակով

- Աջակցության առավելագույն չափը՝ 3000 EUR


Ի՞նչ սկզբունքով է բաշխվում ֆինանսական աջակցությունը

Ֆինանսավորման պայմանները հետևյալն են.


350,00 եվրո ֆիքսված գումար` տրանսպորտի համար:


Օրապահիկը որոշվում է`կախված ճամփորդության տևողությունից և նպատակակետի երկրից՝ կազմելով մինչև առավելագույնը 2650,00 EUR / մեկ անձին։ Այս նպատակով առանձնացվել է երկրների երեք խումբ՝


Խումբ 1. Դանիա, Ֆինլանդիա, Իսլանդիա, Իռլանդիա, Լյուքսեմբուրգ, Նորվեգիա, Շվեդիա, Մեծ Բրիտանիա - 80EUR / օր


Խումբ 2. Ավստրիա, Բելգիա, Կիպրոս, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Հունաստան, Իտալիա, Մալթա, Նիդեռլանդներ, Պորտուգալիա, Իսպանիա - 70EUR / օր


Խումբ 3. Ալբանիա, Հայաստան, Բոսնիա և Հերցեգովինա, Բուլղարիա, Խորվաթիա, Չեխիա, Էստոնիա, Վրաստան, Հունգարիա, Կոսովո, Լատվիա, Լիտվա, Մոլդովա, Չեռնոգորիա, Հյուսիսային Մակեդոնիա, Լեհաստան, Ռումինիա, Սերբիա, Սլովակիա, Սլովենիա, Թունիս, Ուկրաինա - 60EUR / օր


Բազմաթիվ ուղղություններով ճամփորդություն - 70EUR / օրԻնչպե՞ս ներկայացնել հայտադիմում

Հայտադիմում ներկայացնելու համար պետք է`

- Նկարագրել նախագիծը և դրա հիմնական նպատակը,

- Ներկայացնել, թե ինչպես կարելի է հասնել այդ նպատակին՝ ճամփորդության և համագործակցության վրա հիմնված այս ծրագրի միջոցով,

- Տրամադրել փաստաթղթեր՝ համագործակցության կամ կարողությունների զարգացման ծրագրի վերաբերյալ։

Ձեր հայտադիմումում պետք է հստակորեն նշեք, թե այս ճամփորդությունը ինչպես կանդրադառնա Ձեր մասնագիտական զարգացման կամ կարիերայի առաջխաղացման վրա (ստեղծագործություն, վերապատրաստում/ուսուցում, համագործակցություն, աշխատանքային հեռանկարներ, մասնագիտական կապեր/փորձի փոխանակում այլն):


Ծրագրին մասնակցելու հայտադիմումի ընդունման պահանջները և տրամադրվող տեղեկատվությունը

Դիմելու համար պետք է ստեղծել հաշիվ և անգլերենով լրացնել հայտադիմումի ձևը my.i-portunus.eu կայքում: Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետից հետո, Դուք այլևս չեք կարողանա փոփոխել Ձեր հայտադիմումը:


Ձեզնից կպահանջվի տրամադրել հետևյալ տեղեկատվությունը`

- Անձնական տվյալներ

- Կրթություն

- Աշխատանքային փորձ

- Ծրագրված ճամփորդության մանրամասները (ամսաթվերը, նպատակակետ(եր)ը, տրանսպորտային միջոց(ներ)ը)

- Նախագծի վերաբերյալ տեղեկատվություն (նկարագրություն, ճամփորդության անհրաժեշտության հիմնավորում, նախապատրաստական գործընթաց, ազդեցություն)

- Հետադարձ կապ

Ինչպես նաև հետևյալ փաստաթղթերը (PDF ֆորմատով)`

- 1 էջից բաղկացած CV (առավելագույնը` 10 ՄԲ)

- Պորտֆոլիո (առավելագույնը 10 էջ / 10 ՄԲ)

- Ձեր ճամփորդության ծրագիրը հիմնավորող համապատասխան փաստաթղթեր, օրինակ` նամակ հրավերներ, հանդիպումների հաստատումներ, համատեղ արտադրության պայմանագրեր և այլն (առավելագույնը 5 էջ / 10 ՄԲ)

- Ստորագրված հայտարարություն՝ պահանջներին համապատասխանության պահանջների և բացառման չափանիշների վերաբերյալ (առավելագույնը 10 ՄԲ):


Ընտրության չափորոշիչներ. ինչպե՞ ս է գնահատվելու Ձեր հայտադիմումը

Բոլոր հայտադիմումները պետք է առանձին գնահատվեն երկու փորձագետների կողմից, որոնցից մեկը մասնագիտացել է դիմողի ծագման երկրում և ոլորտում, մյուսը՝ ժամանման երկրում (երկրներում) և ոլորտում: Մենք կաշխատենք տարբեր տարածաշրջաններում և ոլորտներում մասնագիտացած փորձագետների հետ: Չեզոքություն ապահովելու նպատակով` մենք հրապարակելու ենք նրանց անունները միայն այս փորձնական ծրագրի վերջում:


Փորձագետները գնահատելու են Ձեր դիմումի հետևյալ կողմերը`

- Օգտակարությունը. որքանով ճամփորդությունը կօգնի ձեզ հասնել արդյունքների (20 միավոր)

- Նախապատրաստական գործընթացը. որքանով է նախագիծը և ճամփորդությունը պատշաճ կերպով նախապատրաստված (20 միավոր)

- Արդյունքներ. ինչ նպատակների եք ձգտում հասնել Ձեր ճամփորդության միջոցով (10 միավոր)


Ծրագրերի վերջնական ընտրությունը հիմնված կլինի գնահատման արդյունքում ձեռք բերված միավորների վրա, սակայն հաշվի կառնվեն նաև աշխարհագրական հավասարակշռությունը, ներառումը, գենդերային խնդիրները, շրջակա միջավայրին առնչվող նկատառումներն ու ծրագրի փորձնական բնույթը:


Յուրաքանչյուր գնահատող Ձեր դիմումին միավորներ կտա, և երկու միավորների միջինը կլինի Ձեր վերջնական միավորը: Ընտրության գործընթացի արդյունքների մասին Դուք կտեղեկացվեք էլեկտրոնային փոստով: Ընտրված դիմողները կտեղեկացվեն հայտամրցույթի վերջնաժամկետից հետո 3-4 շաբաթվա ընթացքում: Մյուսները կստանան էլեկտրոնային նամակ՝ նշումով, որ նրանք չեն ընտրվել:


«Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրի մասնակից երկրներն են` Ալբանիա, Հայաստան, Ավստրիա, Բելգիա, Բոսնիա և Հերցեգովինա, Բուլղարիա, Խորվաթիա, Կիպրոս, Չեխիա, Դանիա, Էստոնիա, Ֆինլանդիա, Ֆրանսիա, Վրաստան, Գերմանիա, Հունաստան, Հունգարիա, Իսլանդիա, Իռլանդիա, Իտալիա, Կոսովո, Լատվիա, Լիտվա, Լյուքսեմբուրգ, Մալթա, Մոլդովա, Մոնտենեգրո, Նիդերլանդներ, Հյուսիսային Մակեդոնիա, Նորվեգիա, Լեհաստան, Պորտուգալիա, Ռումինիա, Սերբիա, Սլովակիա, Սլովենիա, Իսպանիա, Շվեդիա, Թունիս, Ուկրաինա և Միացյալ Թագավորություն:Ընթացակարգը, եթե ընտրվել եք


Ճամփորդության աջակցության մասին պայմանագիր և նախնական վճարում

- Դուք կստանաք պայմանագիր, որը ձեզ կառաջարկվի ստորագրել և վերբեռնել Ձեր i-Portunus հաշիվ:

- Ձեզնից կպահանջվի նաև տրամադրել Ձեր բանկային հաշվի տվյալները (բանկի նույնականացման կոդը (BIC) և բանկային հաշվի միջազգային համարը (IBAN):

- Ձեր պայմանագիրը և բանկային տվյալները ստանալուց հետո ճամփորդության աջակցության գումարի 75%-ը կփոխանցվի Ձեր բանկային հաշվին: Եթե Դուք դիմում եք որպես խումբ, խմբի յուրաքանչյուր անդամ պետք է ստորագրի առանձին պայմանագիր և ստանա առանձին վճարում:


Աշխատանքային հաշվետվություն և ճամփորդության աջակցության վերջնական վճարում:

Քանի որ i-Portunus-ը փորձնական ծրագիր է, ճամփորդության ավարտից հետո 2 շաբաթվա ընթացքում կպահանջվի տրամադրել Ձեր կարծիքը ծրագրի մասին՝ ոչ բարդ աշխատանքային հաշվետվության միջոցով:

Աշխատանքային հաշվետվության մեջ անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ տեղեկությունները`

- Արդյունքներ. Արդյո՞ք ճամփորդության արդյունքը համապատասխանեց Ձեր ակնկալիքներին, ի՞նչ արդյունք գրանցեցիք:

- Կից ներկայացվող նյութեր. Տեսանյութեր, նկարներ, փաստաթղթեր, որոնք մեզ ավելի լավ պատկերացում կտան Ձեր ճամփորդության և նախագծի նպատակի իրականացման արդյունքների վերաբերյալ: Տվյալ նյութերը կօգտագործվեն i-Portunus-ի կայքում` նշելով արվեստագետի/մշակութային գործչի անունը:

- Ձեր ճամփորդության ապացույցը, օրինակ`

• Ինքնաթիռի նստեցման կտրոնը/երկաթուղային տոմսը էլ. տարբերակով

• Ճամփորդության ընթացքում շահառուի նկարած նկարները

• Սոցիալական ցանցերի հրապարակումներ

Այս հաշվետվությունն i-Portunus հարթակում լրացնելուց հետո կստանաք ճամփորդության աջակցության գումարի մնացած 25% -ը: Եթե աշխատանքային հաշվետվությունը չներկայացնեք ճամփորդության ավարտից հետո 6 շաբաթվա ընթացքում, ճամփորդության աջակցության գումարի մնացած 25% -ը չի վճարվի:


ԿԱՐԵՎՈՐ Է`


Ձեր ստացած ճամփորդության աջակցության մասով վճարման ենթակա բոլոր հարկերը պետք է վճարեք Դուք: Սա կարող է ներառել կրկնակի հարկում:

Մանրամասն տեղեկությունների համար այցելեք https://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/double-taxation/index_en.htm


Ոչ պարտադիր լրացուցիչ արձագանք

Քանի որ i-Portunus-ը փորձնական ծրագիր է, մեզ համար կարևոր է ստանալ Ձեր արձագանքը, որպեսզի մենք կարողանանք օգտագործել Ձեր փորձը ծրագրի կառուցվածքը բարելավելու նպատակով: Հետևաբար, Ձեր ճամփորդությունից հետո մենք Ձեզ կխնդրենք լրացնել հարցաթերթիկներ՝ գնահատելով ճամփորդության ծրագրի կառուցվածքը:


Տեղեկությունների հրապարակումը Ձեր կողմից

Ճամփորդության ֆինանսական աջակցություն ստացող անձինք պետք է հստակ նշեն Եվրոպական Միության ներդրումը բոլոր հրապարակումներում կամ այն գործողությունների հետ կապված, որոնց համար օգտագործվում է ճամփորդության ֆինանսական աջակցությունը: Այս առումով ճամփորդության ֆինանսական աջակցություն ստացող անձանցից պահանջվում է հատուկ նշել Եվրոպական Միության և «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրի անունը և լոգոն իրենց բոլոր հրապարակումներում, պաստառներում, ծրագրերում և համաֆինանսավորվող նախագծի շրջանակներում իրականացվող այլ արտադրանքի վրա: Դա անելու համար նրանք պետք է օգտագործեն տեքստը, լոգոն ու պատասխանատվություն չստանձնելու մասին հայտարարությունը՝ վերևում նշված 5-րդ կետում շարադրված Պայմանագրի մանրամասներին համապատասխան: Եթե այդ պահանջն ամբողջությամբ չի բավարարվում, ապա շահառուի ճամփորդության ֆինանսական աջակցությունը կարող է կրճատվել ՝ վերը նշված Պայմանագրի դրույթների համաձայն:

Բացի ԵՄ ծրագրին առնչվող տեքստից և լոգոյից, i-Portunus-ի թիմը շահառուներին կտրամադրի պատասխանատվություն չստանձնելու մասին հայտարարություն (որը նրանք պարտավոր են օգտագործել)` նշելով, որ ԵՄ-ն պատասխանատվություն չի կրում հրապարակումներում և/կամ այն գործողությունների առնչությամբ արտահայտված տեսակետների համար, որոնց նպատակով օգտագործվում է ճամփորդության աջակցությունը: i-Portunus-ի կողմից Ֆինանսական տարվա ընթացքում տրամադրված ճամփորդության ֆինանսական աջակցության վերաբերյալ բոլոր տեղեկությունները պետք է հրապարակվեն Եվրոպական Միության կառույցների ինտերնետայ ին կայքում, ճամփորդության ֆինանսական աջակցության տրամադրման ֆինանսական տարվան հաջորդող տարվա հունիսի 30-ից ոչ ուշ:


i-Portunus-ը կհրապարակի հետևյալ տեղեկությունները.

- շահառուի անունը,

- ֆինանսական ճամփորդության աջակցության առիթը

- տրամադրված գումարի չափը:

Շահառուի կողմից պատշաճ կերպով հիմնավորված պահանջի հիման վրա ցանկացած հրապարակումից զերծ պետք է մնալ, եթե նման բացահայտումը կարող է շահագրգիռ անձանց իրավունքների և ազատությունների խախտում պարունակել, որոնք պաշտպանվում են Եվրոպական Միության Հիմնարար Իրավունքների մասին Խարտիայիով, կամ եթե դրանք հակասում են շահառուների առևտրային շահերին:

Բացառման չափանիշներ

i-Portunus ծրագրի նախապատրաստական գործընթացում ներգրավված կազմակերպությունների աշխատակիցները չեն կարող ընտրվել աջակցություն ստանալու համար`

- «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրի աշխատակազմը

- Գյոթեի անվ. ինստիտուտի աշխատակազմը

- Ինստիտուտ Ֆրանսեի (Փարիզ) աշխատակազմը

- «Իզոլյացիա» կազմակերպությ անաշխատակազմը


Ֆինանսական դրույթներ


Հետադարձ ուժի բացակառման սկզբունք

Ճամփորդության ֆինանսական աջակցությունը չի կարող հետադարձ ուժով տրամադրվել այն գործողությունների համար, որոնք արդեն ավարտված են:


Իրականացման պայմանագրեր/ենթապայմանագրեր

Եթե գործողության իրականացումը պահանջում է գնումների պայմանագրերի (իրականացման պայմանագրերի) կնքում, ապա ճամփորդության ֆինանսական աջակցություն ստացող անձը պետք է պահպանի աուդիտի համար նախատեսված փաստաթղթերը:


Տվյալների պաշտպանություն

Ցանկացած հայտամրցույթի պատասխանը ներառում է անձնական տվյալների (օրինակ`անուն, հասցե և աշխատանքային կենսագրություն (CV)) գրանցում և մշակում: Այդպիսի տվյալները կմշակվեն Միության հիմնարկների, մարմինների, գրասենյակների և գործակալությունների կողմից անհատական տվյալների մշակման հետ կապված ֆիզիկական անձանց պաշտպանության և նման տվյալների ազատ շարժի մասին Եվրախորհրդարանի և Եվրոպական Խորհրդի 2018 թ. հոկտեմբերի 23-ի (ԵՄ) թիվ 2018/1725 կանոնակարգին համապատասխան`

Եթե այլ բան նշված չէ, հարցերը և պահանջվող ցանկացած անձնական տվյալներ, որոնք անհրաժեշտ են հայտադիմումը գնահատելու համար` հայտամրցույթի ցուցումներին համապատասխան, i-Portunus-ի գնահատման թիմի կողմից մշակվելու են միայն այդ նպատակով: Անհատական տվյալների մշակմանը վերաբերող մանրամասները հասանելի են գաղտնիության մասին հայտարարության մեջ հետևյալ հասցեով` https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/rules-public-procurement/data-protection-publicprocurement-procedures_en.


Կոնտակտային տվյալներ

i-Portunus-ի թիմը հասանելի է՝ պատասխանելու համար այս հայտամրցույթի բովանդակությանը վերաբերող հարցերին: Բոլոր հարցերը պետք է ուղարկվեն հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` info@i-portunus.eu


273 views0 comments

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page