top of page
Faded Shapes

Մշակույթի ու աուդիովիզուալ բովանդակության կամրջում՝ թվային գործիքներով

Updated: Jan 21, 2022


Հայտադիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝ Մայիսի 14, 2020թ․


Եվրոպական Հանձնաժողովը, նպատակ ունենալով խթանել մշակույթի ոլորտում նորարարության, թվային գործիքների կիրառման, հանդիսատեսի զարգացման, բիզնեսի կառավարման նոր նախագծեր, 2020թ․-ին «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրի շրջանակներում գործարկել է Ստեղծարար Նորարարությունների Լաբորատորիա ծրագիրը, որի առաջին դրամաշնորհը հնարավորություն է ընձեռնում կամրջել մշակույթն ու աուդիովիզուալ բովանդակությունը՝ օգտագործելով թվային գործիքները։


Մրցութային նախագծերը պետք է ներառեն հետևյալ ոլորտներից առնվազն մեկում գործարկվող առնվազն մեկ աուդիովիզուալ և նոր տեխնոլոգիական ասպեկտ․

  • Հրատարակչություն (գրքեր)

  • Թանգարաններ

  • Կատարողական արվեստներ և (կամ) մշակութային ժառանգություն։Գործողություններ, որոնք կարող են ֆինանսավորվել․

ա) տարբեր մշակութային և ստեղծարար ոլորտների համատեղ գործունեության ձևաչափերի ներկայացում՝ նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, ներառյալ՝ վիրտուալ իրականություն

կամ

բ) խթանելով նորարարական միջոլորտային մոտեցումներն ու գործիքները՝ ապահովել մշակութային և ստեղծարար բովանդակության տարածման և դիստրիբուցիայի մատչելիությունը, ներառյալ՝ մշակութային ժառանգությունը:


Ուշադրության կենտրոնում պետք է լինեն հետևյալ դրույթները.

- մշակույթի և ստեղծարար ոլորտների մարտահրավերների առջև կանգնած խնդիրների վեր հանում և լուծման տարբերակների դիտարկում

- հանդիսատեսի և օգտագործողի փորձը կարևորագույն նշանակություն ունեն խնդրի դիտարկման շրջանակներում

- տեխնոլոգիան հանդիսանում է կարևորագույն խնդիրները վեր հանելու էական գործոն

- ինովացիան օգտագործում՝ ստեղծարար բովանդակության ստեղծման, դիստրիբուցիայի և տարածման փուլերում

- միջոլորտային համագործակցություն և տեխնոլոգիաների օգտագործում՝ ընդհանուր նպատակների իրականացման համարՄրցույթի մասնակցության պայմանները

Հայտը պետք է ներկայացվի առնվազն 3 իրավաբանական անձանցից կազմված կոնսորցիումի կողմից, որոնք գործում են առնվազն 3 տարբեր երկրներում, որոնք մասնակցում են «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրին՝ ներկայացնելով մշակութային և ստեղծարար տարբեր ոլորտների փորձառություն, ներառյալ՝ աուդիովիզուալը (ներբեռնել մասնակից երկրների ցանկը):


Դրամաշնորհ ստանալու իրավունք ստանալու համար դիմորդները կարող են լինել՝

  • շահույթ չհետապնդող (մասնավոր կամ պետական) իրավաբանական անձինք

  • պետական մարմիններ (ազգային, տարածաշրջանային, տեղական), միջազգային կազմակերպություններ

  • Համալսարաններ

  • ուսումնական հաստատություններ, հետազոտական կենտրոններ կամ շահույթ ստացող անձինք:


Մրցույթի ժամկետները

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ՝ Մայիսի 14, 2020

Հայտերի գնահատում՝ Հունիս - Սեպտեմբեր, 2020

Արդյունքների հայտարարում՝ Հոկտեմբեր, 2020

Դրամաշնորհային պայմանագրի ստորագրում՝ Նոյեմբեր, 2020

Նախագծի մեկնարկ՝ Հունվար, 2021


Բյուջե

Դրամաշնորհի ընդհանուր բյուջեն կազմում է 1.715.000 եվրո:

Մեկ նախագծի ֆինանսավորումը պետք է կազմի առնվազն 300.000եվրո, որը պետք է կազմի նախագծի գործառնական ծախսերի մինչև 60%-ը։


Նախագծի տևողությունը

Դրամաշնորհով աջակցություն ստացող նախագծի տևողությունը պետք է լինի մինչև18 ամիս։

Գործողությունները պետք է իրականացվեն 2021թ․ հունվարի 1-ից 2022թ․ հունիսի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում։


Մանրամասները կարող եք գտնել մրցույթի պաշտոնական վեբ կայքում՝


Մրցույթի պաշտոնական ուղեցույցը՝


Մրցույթի մասնակցությամբ հետաքրքրված կազմակերպությունների ցանկը՝


Հայտադիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝ Մայիսի 14, 2020թ․


259 views0 comments

Comments


bottom of page